Trompet 18 H

1601 MK Enkhuizen
Tel: 0228 – 527 671
E-mail:  
 

Informatie

Marco Roosendaal Salarisadministraties, het Salarisburo voor de regio West-Friesland en omstreken.

 

Loonverwerking Wij verzorgen uw periodieke loonverwerking per maand of vier weken, inclusief de Eerste Dag Meldingen (EDM) naar de Belastingdienst en de loonopgaven naar het Pensioenfonds. Ook vermelden wij bij proforma salarisberekeningen de werkgeverskosten, zodat u bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer meteen een overzicht heeft van de kosten voor uw bedrijf.

Met de periodieke salarisafrekeningen worden onder andere de volgende overzichten meegestuurd:

  • Journaalposten
  • Betaallijsten/Opdrachtbrief Sepa (iban)
  • Historische overzichten
  • Verzamelloonstaten
  • Jaaropgaven

 

Tevens bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van de volgende extra diensten:

  • Elektronische loonaangifte
  • Ziek- en hersteldmeldingen
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Verwerken formulieren voor uitkeringsinstanties

 

Bovendien werken wij actief mee aan de ontwikkeling van online salarisdiensten. Hierdoor is het bij ons mogelijk om diverse zaken via het internet te regelen.

Consultancy
U kunt bij ons terecht voor alle advisering rondom personeelsbeleid: vanaf het moment dat u eraan denkt om personeel aan te nemen tot aan het moment dat u afscheid wilt nemen van medewerkers. Wij zorgen o.a. voor een juridisch goedgekeurd arbeidscontract, personeelsregelingen, beoordelingsystemen, bezwaarprocedures, de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter, bijhouden van verlofadministratie en het aanvragen van ontslagvergunningen.

Graag ontmoeten wij u persoonlijk.